За нас

Web Lip отдела на фирма “ЛИП Трейд” ООД е създаден 2011 г. Може да разчитате на нас, както за изработка, така и за поддръжка на вашия сайт или присъствие в социалните мрежи. Предлагаме висококачествен уеб дизайн и ориентирани към отлични резултати, конкурентни решения, които да доведат вашия бизнес до успешно интернет присъствие и/или повече продажби.

Може да разчитате на нас, както за изработка, така и за поддръжка на динамични и статични уеб страници. Предлагаме обучение на ваши служители, които да редактират и качват информация във вашия сайт или онлайн магазин.

Освен изграждане и поддръжка на всякакъв вид сайтове, фирмата предлага сервиз и поддръжка на компютърни технологии и периферия; изграждане, поддържане на мрежи; отдаване под наем на презентационна, озвучителна, осветителна, компютърна техника и организиране на събития.

laptop 2838921 1920
error: Content is protected !!