ДГ №155 “Веселина”

Изработка на уеб сайт на ДГ №155 “Веселина”, представящ по ефектен и стилен начин дейностите, докуемнтите и седмичното меню на детската градина.