Булкредит енд Файненс

Изграждане на сайт на финансова институция, чиято основна дейност е посредничество по финансови сделки, факторинг, форфетинг, гаранционни сделки и други специфични финансови инструменти.