Elisa E

Изработване на сайт на фирма за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти от енергийната инфраструктура

Елиса Е  извършва проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания, доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения, и кабели и др. Елегантен фирмен уеб сайт, представящ дейността на фирмата и позволяващ на клиентите, бърз достъп до контактните данни.