Счетоводител БГ

Изработка на сайт за фирма извършваща счетоводни услуги

“Счетоводител БГ” представи своите услуги, използвайки модерен и елегантен уеб сайт от една страница, съдържаща името на фирмата и телефон за връзка, разположени върху модерен видео фон. Сайтът съдържа и форум система, с възможност за двустранно дискутиране на въпроси между “Счетоводител БГ” и клиентите.