24% от икономическите престъпления срещу бизнеса у нас са заради кибератаки

Въпреки, че с всяка година броят на кибератаките у нас и по света расте, експертите твърдят, че интернет културата на бизнеса и потребителите се повишава.
Най-честите жертви на киберпрестъпления са хората и компаниите с бедна интернет култура. Тенденцията е да се атакуват по-малки онлайн бизнеси, защото те нямат достатъчно ресурси за имплементиране на добри защити.
Най-разпространени са DDоS атаките. Те възпрепятстват достъпа до различни услуги. На второ място се нареждат атаките срещу уеб проложения, трето място е за имейл фишингът, четвърто – уеб сайт фишингът, а на пето място са атаките срещу слаби потребителски пароли.
Лошото е, че у нас цели 21% от фирмите дори не знаят за съществуването на план за действие при кибератаки.
Фирма ЛИП Трейд ООД предлага антивирусна поддръжка, за повече информация вижте тук или посетете нашият онлайн магазин.