Изработка на сайтове

ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТОВЕ

Знаем, че създаването на невероятен уеб сайт представлява събирането на най-добрия дизайн с най-подходящия софтуер.

Уеб разработването е широкообхватен термин, който се свързва, както с изработването на интернет сайтове, така и за интранет (частни мрежи). То може да варира от изработването на най-проста статична страница с обикновен текст до сложни уеб базирани интернет приложения. Списъкът със задачи, които включва уеб разработката може да включва следното:

  • Уеб проектиране;
  • Уеб дизайн;
  • Уеб програмиране;
  • Разработване на уеб съдържание и др.

Напоследък уеб програмирането се свързва основно със създаването на система за управление на съдържанието (CMS). Основното предимство на тези системи е, че позволява на хора без техническо образование да правят промени в сайта си.

От комерсиализацията на интернет, уеб разработката е нарастваща индустрия. Ръстът на тази индустрия се определя от бизнеса, който чрез своя уеб сайт продава продукти и услуги на клиентите си.

Какво Ви предлагат нашите уеб сайтове ?

– Неограничен брой категории и подкатегории.
– Неограничен брой статии, пръсединяване към различни категории.
– Неограничен брой снимки, оразмеряване и позициониране.
– Форми за контакт, неограничен брой.
– Секция с банери, статистика и брояч на импресии, посещения и кликове от всеки банер.
– Ограничаване на показваниятя на банера, ако са заплатени за период или време.
– Създаване на групи потребители и задаване на различен достъп на всяка една група.
– Компонент за генериране на Back up/резервно копие на сайта, при нужда възстановяането става бързо и лесно.
– Изработка на блог към сайт.

Обновяване на съществуващ сайт

Ние предлагаме, както “освежаване” на съществуващ вече сайт, така и изцяло промяна на визията при желание от страна на клиента.

Регистрация на домейн

Като буквена алтернатива на IP адреса на сайта, домейнът ви прави лесно откриваеми в глобалната мрежа. Домейнът може да съдържа името на вашия бизнес или част от него, или наименованието на вашата дейност.

Хостинг план

Хостингът представлява срочен абонамент за ресурсите на един или няколко сървъра, които имат директен и висококачествен достъп до Интернет. Хостинг може да се осигури от всеки компютър, дори и персонален, но като цяло тази услуга се предоставя от хостинг компании.

SSL Сертификат

За осъществяване на сигурна връзка между клиента и сървъра е необходимо на сървъра да бъде инсталиран SSL(Secure Sockets Layer) сертификат. Ако е необходимо клиентите на вашият сайт да въвеждат лични данни или конфиденциална информация е задължително да имате валиден SSL сертификат и въвеждането на информация да става чрез SSL протокола.