Поддръжка на сайтове

ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТОВЕ

След създаването си, почти всеки уеб сайт има нужда от поддръжка. Тя се състои в обновяване и добавяне на информацията в него, смяна на изображения и клипове, дори смяната на годината на изработка и правата на сайта. Когато един сайт не се поддържа той “остарява морално”, тъй като Интернет е динамична среда. Започва да изостава от сайтовете на конкурентните фирми на пазара.

Най-голяма нужда от поддръжка имат електронните магазини, сайтовете за недвижими имоти, новинарските сайтове и всички останали от този тип, в които информацията се променя ежедневно.

Има два варианта за поддръжка на сайт – от собственика или от специализирана фирма. Ние предлагаме както специализирана поддръжка, така и обучение на собствениците на съответния сайт. Така клиента сам преценя кое е най-подходящо за него.